ขั้นตอนลงทะเบียนขอรับ 3,000 บาท ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย-ไร้ที่พึ่ง

ขั้นตอนลงทะเบียนขอรับ 3,000 บาท ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย-ไร้ที่พึ่ง

พม. ออกนโยบายช่วยเหลือครอบครัวมีรายได้น้อย-ไร้ที่พึ่ง รายละไม่เกิน 3,000 บาท เช็กเงื่อนไข-ขั้นตอน ยื่นขอรับเงินที่นี่!

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวกล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงของผู้คน (พม.) ออกแผนการให้เปิดทางทางการช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ผู้ไร้ที่พึ่งพิง แบบออนไลน์ (E-Service) โดยจะโอนให้รายละไม่เกิน 3,000 บาท
หลังพลเมืองผู้มีสิทธิลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว ทางข้าราชการกรมพัฒนาสังคมแล้วก็ผลประโยชน์ (พส.) จะโทรกลับเพื่อสอบถาม แล้วก็นัดวันลงพื้นที่เลิศบ้าน แล้วต่อจากนั้น ข้าราชการจะลงพื้นที่เลิศบ้านตามหลักแล้วก็ขั้นตอนการสังคมสงเคราะห์ เพื่อพิจารณาข้อมูลแล้วก็ข้อพิสูจน์จากที่กรอกไว้ในระบบ
แล้วต่อจากนั้น ข้าราชการจะมีการใคร่ครวญคุณสมบัติของผู้ขอรับเงินเกื้อหนุนฯ ว่าเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติกรมพัฒนาสังคมแล้วก็ผลประโยชน์ ว่าด้วยการอนุเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ผู้ไร้ที่พึ่งพิง พ.ศ. 2552 ไหม
คุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับเงิน
• คนที่เจอปัญหาความลำบาก
• ครอบครัวมีรายได้น้อย จากเหตุที่ศีรษะหน้าครอบครัวเสียชีวิต ละทิ้ง สูญ หรือต้องโทษติดตะราง
• เป็นคนเจ็บเจ็บป่วยเรื้อรัง
• เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่อาจจะเลี้ยงชีพได้
• เจอปัญหายากลำบากไม่อาจจะดูแลครอบได้
• เป็นคนไร้ที่พึ่งพิง
กรรมวิธียื่นคำขอรับเงิน
1. สแกน QR Code หรือ “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บ : กรมพัฒนาสังคมแล้วก็ผลประโยชน์
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3. ถ่ายรูป แนบไฟล์เอกสาร (ดังเช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพปัญหา)
4. พิจารณาความถูกต้องชัดเจน แล้วก็ “กดบันทึกข้อมูล”
กรรมวิธีพิจารณาสถานะการรับเงิน

money1
1. เลือกรายการอาหาร “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บกรมพัฒนาสังคมแล้วก็ผลประโยชน์ หรือ สแกน QR Code
2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักของคนที่อยากพิจารณาสถานะ
3. กรอกวันเดือนปีที่เกิดของคนที่อยากพิจารณาสถานะ ดังเช่น 21/10/2550 (ในกรณีที่มีแต่ว่าปีเกิดให้ใส่ 01/01/ปีเกิด)
4. กดพิจารณาสถานะ

money2

Default