ด่วน! “อนุชา” เปิดเผย ความเห็นชอบ มส. ชี้ความประพฤติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจพระสงฆ์

ด่วน! “อนุชา” เปิดเผย ความเห็นชอบ มส. ชี้ความประพฤติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจพระสงฆ์

นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ความเห็น มส. ชี้ความประพฤติปฏิบัติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -เข้าเกณฑ์ให้ความเห็นทางด้านการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศาสตราจารย์ดำเนินงานสอบด่วน

วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เอ่ยถึงกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง ให้ความเห็นการทำงานของรัฐบาลช่วงสถานการณ์วัววิด-19 ผ่านสื่อช่องทางต่างๆอีกทั้งมีการทำประชาสัมพันธ์โฆษณาขายของ (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมมหาเถรสโมสรเพื่อพิจารณาความเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งจัดว่าไม่เป็นธุระของวัด
นายน้องชาย พูดว่า ปัจจุบัน ที่ประชุมมหาเถรสโมสร ครั้งที่ 11/2564 ช่วงวันที่ 30 ม.ย. 2564 ลงความเห็นมีความคิดเห็นว่า ความประพฤติปฏิบัติดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นของพระมหาสมปองเข้าเกณฑ์การเสนอความคิดเห็นทางด้านการเมือง และก็เป็นการให้ความเห็นที่ไม่เหมาะสม และก็มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวเนื่องดำเนินงานถัดไป
นายน้องชาย พูดว่า ตนสั่งย้ำให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศาสตราจารย์) รีบดำเนินงานตามความเห็นมหาเถรสโมสร (มส.) โดยเร็ว โดยให้ผสานเจ้าอาวาสวัดสังกัดเดิม รวมทั้งเจ้าคณะปกครองสงฆ์ที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมวิเคราะห์ความประพฤติปฏิบัติของภิกษุที่มีการทำที่ไม่ใช่ธุระของวัด เพื่อมิให้เกิดความเสื่อมเสียวงการสงฆ์และก็พระพุทธศาสนา.

Default