ตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ ⁣ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ ⁣ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร

ตัดช่อดอกกัญชาประเภทไทย 4 ประเภท ที่รอบๆด้านหน้าห้องที่ใช้ในการประชุม NIH กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี⁣

กัญชาประเภทไทย ปลูกโดยสถาบันวิจัยสมุนไพร ได้ขอปลูกจาก อย. เป็นกัญชาประเภทไทย ประกอบด้วย หางกระรอกภูพานเอสครั้ง 1, หางเสือสกลนครครั้งครั้ง 1, ตะท้องนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ 1 และก็ตะท้องนาวศรีก้านแดงอาร์ดี 1 เพื่อใช้วิจัยเป็นต้นแบบ ให้เกษตรกรเลือกประเภทนำไปต่อยอดทำผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจไทย มีศักยภาพในการพัฒนากัญชาประเภทไทย ให้สามารถชิงชัยในตลาดโลกได้ / 21 มิถุนายน 2564 ⁣

Default