ประวัติน่ารู้ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” 29 กรกฎาคม ของทุกปี

ประวัติน่ารู้ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” 29 กรกฎาคม ของทุกปี

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันที่คนไทยควรตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ประวัติความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ มีขึ้นเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของภาษาไทย ในราวปี พ.ศ.1826 บิดาขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ “ลายสือไทย” ขึ้นเป็นครั้งแรก ปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงมาจากอักษรมอญแล้วก็เขมร มีตัวอักษร สระ วรรณยุกต์ เพื่อใช้แทนความหมายแล้วก็เสียงต่างๆในภาษาไทย ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น “อักษรไทย” ที่พวกเราใช้กันในปัจจุบันนั่นเอง
สำหรับวันภาษาไทยแห่งชาติ ประกาศใช้คราวแรกเมื่อ พ.ศ.2542 โดยมีที่มาที่ไปจากเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เดินทางไปไปอภิปรายหัวข้อ “ปัญหาเกี่ยวกับการใช้คำไทย” สำหรับเพื่อการประชุมวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2505 ท่านท่านทรงแสดงความห่วงในภาษาไทย โดยทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า
“พวกเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนแต่สมัยโบราณ จึงควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งจำต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งจำต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีการใช้ แปลว่า วิธีการใช้คำมาประกอบประโยค นับคือปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามหมายถึงความมั่งคั่งในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่มั่งมีพอเพียง จึงต้องมีการกำหนดศัพท์ใหม่มาใช้ สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความสำคัญในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรมี ควรจะใช้คำเก่าๆที่พวกเรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก”

Thai
ต่อมาในวันที่ 5 ธ.ค. พ.ศ.2542 เป็นวันเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เนื่องในพิธีมหามงคลฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ 6 รอบ ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติลงความเห็นให้ วันที่ 29 เดือนกรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ” แล้วก็ใช้ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้
ความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ
• เฉลิมพระเกียรติแล้วก็ก้มรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงห่วงใยในภาษาไทย ได้พระราชทานแนวความคิดต่างๆสำหรับเพื่อการผลักดันการใช้ภาษาไทย
• ปลูกฝังให้คนประเทศไทยเห็นความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งนับว่าเป็นโภคทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศ ทั้งยังยังเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่มีค่าแก่การรักษาให้อยู่คู่เมืองไทยสืบไป
• ยกระดับมาตรฐานการสอนภาษาไทยในโรงเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเพื่อการปรับใช้ภาษาไทยอย่างแม่นยำ
• เปิดโอกาสให้หน่วยงานอีกทั้งภาครัฐบาลแล้วก็เอกชน มีส่วนร่วมสำหรับเพื่อการดำเนินกิจกรรมผลักดันภาษาประจำชาติ รวมถึงเผยแพร่วิชาความรู้อันเป็นคุณประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2564
การมีภาษาของตนใช้ในประเทศ บอกถึงเอกลักษณ์แล้วก็การส่งต่อวัฒนธรรมทางภาษาจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่สืบไป สถาบันเล่าเรียนจะกิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ได้แก่ จัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับภาษาไทย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประกอบคำขวัญ นิพนธ์ร้อยแก้ว-กลอน แล้วก็ประกวดเรียงความในวันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นต้น ส่วนในระดับอาจารย์คุณครู มักจัดงานอภิปรายด้านวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็การสอนภาษาไทย เพื่อเปลี่ยนวิชาความรู้ เอามาสู่การผลักดันและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยแล้วก็ถ่ายทอดให้เด็กนักเรียนถัดไป
ที่มา : เว็บไซต์กึ่งกลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ, จุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัย

Default