รพ.พญาไท เปิดจอง “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงนี้ เช็กเงื่อนไขด่วน

รพ.พญาไท เปิดจอง “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงนี้ เช็กเงื่อนไขด่วน

รพ.พญาไท เปิดจอง “วัคซีนทางเลือก” “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงวันนี้ (8 ก.ค.2564) เช็กเงื่อนไขด่วน จำนวนจำกัด

“โรงหมอพญาไท” เปิด “จองวัคซีนโมเดอร์นา” (Moderna) ราคาเข็มล่ะ 1,650 บาทกำหนดไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน สามารถสั่งจอง “วัคซีนทางเลือก” ผ่าน Shopee (คลิก) เปิดให้จองในวันนี้ (8 กรกฎาคม 2564) เวลา 12:00 น.
จากที่รัฐบาลเปิดให้สามารถจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามัญชนสามารถเลือกรับบริการได้ โรงหมอพญาไทก็เลยได้เปิดให้จองวัคซีนทางเลือกดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นภายใต้ราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ก็เลยขอให้ท่านที่อยากได้ฉีดยาการันตีการจองรวมทั้งจ่ายค่าเงินมัดจำเต็มจำนวน เพื่อทางโรงหมอจะทำงานจัดสรรวัคซีนรวมทั้งฉีดให้แด่คุณถัดไป

ทั้งนี้ เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่โรงหมอกำหนด ได้โปรดกรุณาตรวจตราเงื่อนไข รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆก่อนจองวัคซีน

เงื่อนไขกฎระเบียบการจองวัคซีนทางเลือก Moderna
1.ลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันรวมทั้งในตอนที่ชำระเงินก่อน-หลัง

2.จ่ายค่าเงินมัดจำเต็มจำนวน 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นรวมค่าสำหรับบริการ รพ.แล้ว ไม่รวมค่าหมอ (หากมี)
3.ราคาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นรวมค่าประกันแพ้วัคซีนในกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท ทุพพลภาพ 5 แสนบาทรวมทั้งผู้ป่วยใน 1 แสนบาท

4.วัคซีนมีจำนวนจำกัด (กำหนดไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน)

5.ภายหลังจากชำระเงินจองแล้ว ทาง รพ. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการคืนเงินทุกกรณี ถ้าหากวันหลังท่านไม่ประสงค์รับการฉีดยา สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นๆรับการฉีดยาแทนได้

6. การจองวัคซีนของท่านผ่าน Shopee จะสำเร็จ ต่อเมื่อท่านได้กดปุ่ม “ตรวจตรารวมทั้งสารภาพสินค้า” แล้วเท่านั้น

7.เนื่องด้วยทางโรงหมอมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงหมอได้รับการจัดสรรวัคซีนน้อยเกินไปหรือชักช้ากว่ากำหนด โรงหมอขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการดังตั้งแต่นี้ต่อไป
• ท่านไม่อาจจะยกเลิก หรือขอรับเงินคืนได้ แต่ว่าสามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นๆฉีดยาแทนได้
• เลือกรับการจัดสรรวัคซีนในล็อตถัดไป โดยทางโรงหมอจะติดต่อนัดพบให้แด่คุณมารับบริการฉีดยาในลำดับถัดไป อย่างเร็วที่สุด (โดยคาดหมายว่าวัคซีนจะเข้ามาตอนตุลาคม 2564 – มี.ค. 2565)

8. กรณีทางโรงหมอได้เตรียมพร้อมวัคซีนไว้พร้อมแล้ว แต่ว่าท่านไม่ประสงค์จะฉีดยาไม่ว่าด้วยเหตุผลการแพ้วัคซีนหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม โรงหมอขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง

ทั้งนี้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ การฉีดยาให้แก่คนอื่นๆได้ โดยแจ้งทาง โรงหมอที่ท่านได้ทำการจองล่วงหน้าขั้นต่ำ 2 วันก่อน ถึงวันกำหนดนัดหมายฉีดยา

Default