รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยความเห็นชอบห้องประชุม เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 มิ.ย. 64

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยความเห็นชอบห้องประชุม เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 มิ.ย. 64

“ตรีนุช” เผยมติห้องประชุมข้างหลังร่วมปรึกษาขอคำแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พฤษภาคม เป็น 1 มิ.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยข้างหลังการประชุมกับหน่วยงานในสังกัดอีกทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศาสตราจารย์) คณะกรรมการเกื้อหนุนการศึกษาเอกชน (กช.) รวมทั้งสำนักงานเกื้อหนุนการศึกษานอกระบบรวมทั้งการศึกษาตามสะดวก (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) ว่า ห้องประชุมลงความเห็นเลื่อนการเปิดเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เนื่องจากว่าเหตุการณ์การระบาดของของโรคโควิด-19
พร้อมกำหนดกระบวนการปฏิบัติการ เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดเทอมกระทบต่อจังหวะสำหรับการเรียนรู้รวมทั้งสิทธิของนักเรียน ดังต่อไปนี้

• ระยะเวลาจากวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ให้โรงเรียน คุณครู รวมทั้งเจ้าหน้าที่ เตรียมตัวในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดเทอม
• ติดต่อรวมทั้งทำความเข้าใจกับผู้ดูแลสำหรับการเลื่อนวันเปิดเทอม
• คุณครู อาจไปเยี่ยมนักเรียน นักศึกษาที่บ้าน
• จัดกิจกรรมเสริมให้แก่นักเรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยไตร่ตรองตามบริบทรวมทั้งประกาศของศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รวมทั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาจะวัดผลเป็นระยะ สำหรับสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลพวงจากโควิด-19 ไม่มากมาย สามารถเตรียมจัดแจงเรียนการสอนในแบบปกติเป็นหลักดังเช่นว่าเดิม ส่วนตารางปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้หมายถึงวันที่ 11 ต.ค. 2564.

Default