ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 สิทธิ์ยังเหลือ ผู้สมัครใหม่รับรวดเดียว 4,500 บาท

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 สิทธิ์ยังเหลือ ผู้สมัครใหม่รับรวดเดียว 4,500 บาท

โครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” สิทธิ์ยังไม่เต็ม ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อรับสิทธิ์เงินช่วยจ่ายทั้งหมด 4,500 บาท

จากกรณี คณะรัฐมนตรี ได้ลงความเห็นอนุมัติเพิ่มวงเงินสนับสนุนแผนการ “คนละครึ่ง ระยะที่ 3” โดยเพิ่มอีกวงเงินสนับสนุนเมืองร่วมจ่ายรอบที่ 3 จำนวน 1,500 บาทต่อคน ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์แผนการคนละครึ่งระยะที่ 3 จำนวนไม่เกิน 28,000,000 คน
ดังนี้ กระทรวงการคลัง จะโอนวงเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์แผนการคนละครึ่งเฟส 3 รอบที่ 3 เพิ่มอีกจำนวน 1,500 บาท โดยนำไปรวมกับวงเงินสิทธิ์คงเหลืออยู่ให้อัตโนมัติ ในวันที่ 1 พ.ย. 2564 ซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงเดือน เดือนธันวาคม 2564
อย่างไรก็ดี สำหรับราษฎรที่สนใจเข้าร่วมแผนการ “คนละครึ่งเฟส 3” ยังสามารถสมัครสมาชิกอย่างสม่ำเสมอได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกเมื่อเชื่อวัน ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จวบจนกระทั่งจะครบ 28 ล้านสิทธิ์ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมใหม่ จะได้รับเงินรวม 4,500 บาท ซึ่งยังมีสิทธิ์เหลือกตาว่าแสนสิทธิ์.

Default