วิธีตรวจสอบสิทธิ์ “เราชนะ” รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เช็กง่ายใน 5 ขั้นตอน

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ “เราชนะ” รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เช็กง่ายใน 5 ขั้นตอน

วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความคืบหน้า โครงงาน “เราชนะ” ภายหลังกระทรวงการคลังได้ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติ สำหรับกลุ่มราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงงานคนละครึ่งและเราท่องเที่ยวด้วยกัน ที่รับรองตัวตนเสร็จข้างในวันที่ 27 เดือนมกราคม 2564 (กลุ่มราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถตรวจดูผลการคัดกรองได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับคนที่อยากตรวจดูสถานะผู้ได้รับสิทธิ “เราชนะ” มีดังนี้
1. ไปสู่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “ตรวจดูสถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ที่นี่
3. กรอกข้อมูล เพื่อตรวจดูสถานะ
• เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• สกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบสมบูรณ์แล้ว กดคำว่า “ตรวจดูสถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ดังนี้ กลุ่มราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าโครงงานเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์หนแรกในวันที่ 18 ก.พ. 2564 ปริมาณ 2,000 บาท และจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันวันพฤหัสบดีจนกระทั่งวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกลุ่มราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังที่กล่าวมาแล้ว และสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64

สำหรับกลุ่มราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจดูสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความต้องการขอทวนสิทธิ์ได้ทาง www.เราชนะ.com เพียงแค่นั้น โดยสามารถแสดงความต้องการได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.-8 มี.ค. 64 และสามารถตรวจดูผลการทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังที่กล่าวมาแล้วเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็แล้วแต่ กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกที ตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 และกระทรวงการคลัง จะนับว่าผลการพิเคราะห์ทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุด.

Default