องค์การเภสัชกรรมเคาะราคาขายวัคซีนโมเดอร์นา โดสละ 1,100 แต่ รพ.เอกชนแจ้ง 1,700

องค์การเภสัชกรรมเคาะราคาขายวัคซีนโมเดอร์นา โดสละ 1,100 แต่ รพ.เอกชนแจ้ง 1,700

องค์การเภสัชกรรม (GPO) เผย ขายวัคซีนโมเดอร์นา ให้โรงพยาบาลเอกชน โดสละ 1,100 บาท โดยจะนำเข้ามาในช่วงแรกในไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

วันนี้ (30 ไม่.ย.) หมอเพชรตาแมว ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา ว่า องค์การเภสัชกรรมมีการตั้งราคาขายวัคซีนโมเดอร์นาให้กับโรงหมอเอกชนแล้ว โดยขายโดสละ 1,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และก็ค่าประกันภัยรายบุคคล ซึ่งหลังจากนี้ชมรมโรงหมอเอกชนจะไปตั้งราคากลางค่าใช้จ่ายสำหรับบริการฉีดที่เป็นอัตราเดียวกันทุกโรงหมอถัดไป
ขณะเดียวกันแต่ละโรงหมอจะได้ประกาศให้สามัญชนสั่งจองหรือยืนยันการจองอย่างเป็นทางการในต้นเดือนเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อส่งจำนวนการจองของแต่ละโรงหมอให้กับองค์การฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อองค์การฯ จะได้จัดการแบ่งสรรให้สอดคล้องกับจำนวนที่บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด นำเข้ามา โดยทางบริษัทจะทยอยจัดส่งให้ในงวดแรกในไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และก็งวดที่ 2 ในไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

ส่วนการจัดการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมนั้น องค์การฯ ได้ประสานกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด แล้ว ถ้าได้รับการยืนยันจำนวนเพิ่มอีกจากบริษัท ทางองค์การฯ กระจ่างให้รู้ถัดไป

ทั้งนี้ การจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาเป็นการนำเข้าโดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้แทนภาครัฐที่จัดซื้อเพื่อมาขายให้กับโรงหมอเอกชนตามแนวทางหลักเกณฑ์ของบริษัทโมเดอร์นาต่างถิ่น
อย่างไรก็ดี ตอนวันที่ 28 ไม่.ย. ก่อนหน้านี้ หมอเฉลิม หาญการค้า นายกชมรมโรงหมอเอกชน เผยออกมาว่า ชมรมโรงหมอเอกชน องค์การเภสัชกรรม และก็บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนขายวัคซีนของ โมเดอร์นา มีการเข้าร่วมประชุมเพื่อตั้งราคาให้บริการวัคซีนหนทางโมเดอร์นาของโรงหมอเอกชน โดยที่ระบุอัตราให้บริการฉีดยาโมเดอร์นา 2 เข็ม อยู่ที่ 3,400 บาท หรือ 1,700 บาท/เข็ม ในอัตราเดียวกันทุกโรงหมอเอกชนที่ให้บริการ และก็เป็นราคาสุทธิที่รวมค่าวัคซีน ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ และก็ค่ารับรองวัคซีนทั้งหมดแล้ว
• รพ.เอกชนเคาะราคา “โมเดอร์นา” อีกครั้ง เข็มละ 1,700 บาท เริ่มชำระเงิน 1 เดือนกรกฎาคมนี้

Default