อัปเดตความก้าวหน้าโครงงาน “เราชนะ” เตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท

อัปเดตความก้าวหน้าโครงงาน “เราชนะ” เตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท

ความก้าวหน้าโครงงาน “พวกเราชนะ” เตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท มีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วรวม 32.9 ล้านคน คิดเป็นราคาการใช้จ่ายหมุนวนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 204,062 ล้านบาท

1. พลเมืองกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปริมาณ 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายเมื่อวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 73,722 ล้านบาท

2. พลเมืองกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงงานพวกเราท่องเที่ยวด้วยกันและก็คนละครึ่ง และก็กลุ่มพลเมืองทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะเบื้องต้นและก็ยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงงานฯ แล้ว ปริมาณ 16.8 ล้านคน และก็มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 115,150 ล้านบาท

3. พลเมืองกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะแล้ว ปริมาณ 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 15,190 ล้านบาท

wewin1

ทั้งนี้ ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นปริมาณ 32.9 ล้านคน คิดเป็นราคาการใช้จ่ายหมุนวนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 204,062 ล้านบาท และก็มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานฯ ที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์แล้ว ปริมาณ 24.9 ล้านคน ซึ่งได้แก่การใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบกิจการร้านธงฟ้าราคาย่อมเยาพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงใส่เงิน” ร้านคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมร่วมโครงงานฯ รวมทั้งผู้ประกอบกิจการร้านและก็ผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนร่วมโครงงานฯ ปริมาณทั้งหมดทั้งปวง

มากยิ่งกว่า 1.3 ล้านธุรกิจ
แม้กระนั้น ล่าสุดตอนวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการทุเลาผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ระลอกม.ย. 2564 โดยใช้เงินกู้ยืม 225,500 ล้านบาท ในการเพิ่มวงเงินโครงงาน พวกเราชนะ ปริมาณ 32.9 ล้านคนอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 67,000 ล้านบาท.

 

Default