อานนท์ โพสต์ รัฐประหารมีแน่ เที่ยวนี้โหด แบบ 6 ตุลาคม 19

อานนท์ โพสต์ รัฐประหารมีแน่ เที่ยวนี้โหด แบบ 6 ตุลาคม 19

ดร.อานนท์ โพสต์ อีกไม่นานมีรัฐประหารแน่ๆ ท่องเที่ยวนี้จำเป็นต้องโหด แบบ 6 ตุลาคม 2519 ประชากรทึ่ม-เลวทราม-ต่ำช้า-เห็นแก่ตัว เป็นประชาธิปไตยเมื่อใด เสียหายเมื่อนั้น

วันที่ 27 ม.ย. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำแผนกสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ใจความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องการรัฐประหาร บอกว่า อีกไม่นานมีรัฐประหาร แน่ๆ และจำเป็นต้องโหด แบบ 6 ตุลาคม 2519 ด้วย ใจความมีดังนี้

รัฐประหารมีความจำเป็นสำหรับเพื่อการประเทศไทย ในฐานะของเครื่องตัดไฟ รัฐประหารไม่ได้ทำให้เมืองไทยล้ำหน้านัก แต่ทำให้ไม่วิบัติหรือตามทั้งหมดกำเนิดสงครามกลางเมือง เมื่อใดก็ตามมีประชาธิปไตยเต็มใบเมื่อใด เมืองไทยล้ำหน้าไปน้อยมาก ตีกันอย่างหนัก ประชาธิปไตยครึ่งใบแบบยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เหมาะกับเมืองไทยมาก แต่จำต้องได้คนเก่งและคนดีแบบพ่อเปรมขอรับ
หากเหตุการณ์มันกัดกร่อนมาก รัฐประหารมีความจำเป็น คุ้มครองป้องกันสงครามกลางเมือง ขจัดภัยของชาติและราชบัลลังก์ ผมคิดว่าอีกไม่นานสิ่งที่ต้องการที่จะทำรัฐประหารมีแน่ๆ ไม่มีวันหลีกเลี่ยง และรัฐประหารท่องเที่ยวนี้จำต้องกวาดล้างให้หมดสิ้นไม่ให้เหลือขยะแผ่นดิน จำเป็นต้องโหด แบบ 6 ตุลาคม 19 ที่ทำให้กระบวนการฝั่งซ้ายจัดกระเจิงไม่ผุดไม่เกิดมาแทบ 30 ปี ท่องเที่ยวนี้ก็จำเป็นต้องทำ ขจัดขยะแผ่นดินให้หมดสิ้นเสียก่อน แล้วรีบมอบให้คืนพระราชอำนาจ

เมืองไทยจำต้องปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute monarchy) และไม่จำเป็นต้องเป็นประชาธิปไตย (Democracy) อะไรเลย

หากประชากรทึ่ม ประชากรเลวทราม ประชากรต่ำช้า ประชากรเห็นแก่ตัว เป็นประชาธิปไตยเมื่อใด วอดวายเมื่อนั้น ประชากรยิ่งใหญ่ไม่ได้ จำต้องคุณประโยชน์ของประชากรยิ่งใหญ่ ท่านพุทธข้ารับใช้ภิกษุกล่าวไว้ ประชากรจะต้องมีธรรมะก่อนก็เลยเป็นประชาธิปไตยได้ ธรรมาธิปไตยจำต้องมาก่อน

anon1

Default