เงินช่วยเหลือลูก จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนไป 3 เดือน วันนี้!

เงินช่วยเหลือลูก จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนไป 3 เดือน วันนี้!

กระทรวงแรงงาน เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือบุตรให้ผู้เอาประกันตน ย้อนหลัง 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก ข้างหลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 ม.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือบุตรให้กับผู้เอาประกันตน ที่มีบุตรอายุตั้งแต่ต้นกำเนิด-6 ปี ทีละไม่เกิน 3 คน ข้างหลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินในส่วนที่ปรับมากขึ้น ย้อนหลัง 3 เดือน ตั้งแต่ม.ค.-มี.ค. 2564

ก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายผลดีทดแทนในกรณีช่วยเหลือบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ดังนี้ เพราะมองเห็นเป็นการสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายผลดีทดแทนในกรณีช่วยเหลือบุตร เพื่อให้ผู้เอาประกันตนได้รับเงินผลดีทดแทนในกรณีช่วยเหลือบุตรในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระของผู้เอาประกันตนและให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมในขณะนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องออกกฎกระทรวงนี้
ถ้าเกิดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอีก ผู้เอาประกันตนสามารถไต่ถามรายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้พอดี สำนักงานประกันสังคมจ.กรุงเทพฯพื้นที่ทั้งยัง 12 ที่/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสบาย หรือโทร1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

วิธีเช็กเงินช่วยเหลือบุตร

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

• หลังจากนั้นเข้าระบบ ถ้าเกิดยังมิได้เป็นพวกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (สมัครเป็นสมาชิก)

• ผู้ที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกรายการอาหาร “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกรายการอาหาร “การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินช่วยเหลือบุตร เป็นทุกเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้เอาประกันตน

mom1

Default