เงื่อนไขลงทะเบียนรับสิทธิ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ “บัตรคนจน” 12 เดือน

เงื่อนไขลงทะเบียนรับสิทธิ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ “บัตรคนจน” 12 เดือน

เปิดเงื่อนไขลงทะเบียนรับสิทธิ “ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ” ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12 เดือน (ต.ค. 64-ก.ย. 65)

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) มีมติเห็นดีเห็นงามขยายช่วงเวลามาตรการทุเลาภาระค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งเมือง ตั้งแต่ต.ค. 2564-กันยายน 2565 รวมช่วงเวลา 12 เดือน โดยผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บ หรือวอล์กอิน ไปยังหน่วยงานของการประปา แล้วก็การไฟฟ้าได้

ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิ “ลดค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า” บัตรสวัสดิการแห่งเมือง 12 เดือน
“ประเทศชาติธุรกิจ” สรุปข้อตกลงผู้ถือบัตรสวัสดิแห่งเมือง ที่มีสิทธิรับส่วนลดค่าน้ำประปาแล้วก็ค่าไฟฟ้า ก่อนที่จะทำลงทะเบียน มาให้ดังนี้

เงื่อนรับสิทธิลดค่าไฟฟ้า
1. ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งเมือง จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครอบครัวต่อบิลเดือน แล้วก็ต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้กระแสไฟฟ้าเท่านั้น

2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งเมือง จะได้รับเงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าเมนส์ ตามที่กำหนดในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ว่าไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครอบครัวต่อบิลเดือน ในกรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะมิได้สิทธิจากมาตรการนี้

3. ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าต้องจ่ายเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่กำหนดในใบแจ้งค่าไฟฟ้า แล้วก็กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งเมืองให้ต่อไป

4. ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิกระแสไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะมิได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งเมืองในเดือนนั้น

5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งเมือง แล้วก็อยากได้ใช้สิทธิสำหรับเพื่อการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด แล้วก็ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
6. เริ่มได้รับสิทธิตั้งแต่ค่าไฟฟ้าเมนส์ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

เงื่อนรับสิทธิลดค่าน้ำประปา
1. ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งเมืองกับ กปน. โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งเมืองที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้กับ กปน. แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

2. เริ่มได้รับสิทธิตั้งแต่ใบแจ้งค่าน้ำประปาเมนส์ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

3. ใบแจ้งค่าน้ำประปาที่มีการใช้ประปาเมนส์ไม่เกิน 315 บาท

ถ้าหากมีการใช้ประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการผลักดันและส่งเสริมวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง
ถ้าหากมีการใช้ประปาเกิน 100 บาท แต่ว่าไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการผลักดันและส่งเสริมวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท
ถ้าหากมีการใช้ประปาเกิน 315 บาท จะมิได้รับการผลักดันและส่งเสริมวงเงินค่าน้ำประปา
4. ผู้ใช้น้ำต้องจ่ายเงินค่าน้ำประปาตามที่กำหนดในใบแจ้งค่าน้ำประปา ให้การน้ำประปาเมืองหลวงตามปกติ (รองรับทุกช่องทางการจ่ายเงินที่ กปน. มีให้บริการ) แล้วก็กรมบัญชีกลางจะโอนเงินการผลักดันและส่งเสริมวงเงินค่าน้ำประปาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งเมืองให้ลูกค้าในช่วงเวลากลางเดือนถัดไป

5. สิทธิลดค่าน้ำประปานี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในห้องเช่าหรือห้องชุด

Default