เช็กสิทธิ์ “เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รับเงินครั้งแรกผ่านบัตรประชาชน 6,000

เช็กสิทธิ์ “เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รับเงินครั้งแรกผ่านบัตรประชาชน 6,000

www.เราชนะ.com ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติ ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก 6,000 บาท 19 มี.ค.64

วันที่ 15 มี.ค.64 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะผู้ประกาศกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้า “โครงงานพวกเราชนะ” ในการคัดกรองคุณลักษณะ สำหรับพสกนิกรกรุ๊ปผู้ที่อยากความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่สมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงงาน ระหว่างวันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ – 5 เดือนมีนาคม 2564 ว่า พสกนิกรกรุ๊ปดังที่กล่าวผ่านมาแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณลักษณะได้ทางเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณลักษณะจะได้รับวงเงินสิทธิ์ทีแรก ปริมาณ 6,000 บาท ในวันที่ 19 เดือนมีนาคม 2564 แล้วก็สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังที่กล่าวผ่านมาแล้วผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าแล้วก็ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงงานฯ
นางสาวกุลยา เน้นว่า สำหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าแล้วก็ผู้ให้บริการที่พึงพอใจเข้าร่วมโครงงานฯ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงงานฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่ง 31 เดือนมีนาคม 2564 โดยสามารถเรียนข้อมูลอื่นๆได้ทางเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com หรือติดต่อสาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ยิ่งไปกว่านี้ ผู้ประกาศกระทรวงการคลังได้แถลงเสริมเติมถึงความคืบหน้าของโครงงานฯในวันที่ 15 เดือนมีนาคม 2564 ดังนี้
1. พสกนิกรกรุ๊ปผู้ถือบัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ ปริมาณ 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายเมื่อวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 49,451 ล้านบาท
2. พสกนิกรกรุ๊ปที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงงานพวกเราท่องเที่ยวด้วยกันแล้วก็คนละครึ่ง แล้วก็กรุ๊ปพสกนิกรทั่วๆไปที่สมัครสมาชิกทางเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณลักษณะเบื้องต้นแล้วก็ยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงงานฯ แล้ว ปริมาณ 16.6 ล้านคน แล้วก็มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 66,804 ล้านบาท
3. พสกนิกรกรุ๊ปผู้ที่อยากความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณลักษณะแล้ว ปริมาณ 0.5 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเมื่อวันที่ 5 เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 2,049 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นปริมาณ 30.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 118,304 ล้านบาท
ซึ่งได้แก่การใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจแคว้นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงใส่เงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยอมเข้าร่วมโครงงานฯ รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าแล้วก็ผู้ให้บริการที่สมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงงานฯ ปริมาณทั้งนั้นมากยิ่งกว่า 1.2 ล้านธุรกิจ.

Default