เปิดขั้นตอนใช้ แอปฯ “ถุงเงิน” ร้านค้าเราชนะ เช็กได้ที่นี่

เปิดขั้นตอนใช้ แอปฯ “ถุงเงิน” ร้านค้าเราชนะ เช็กได้ที่นี่

แอปฯถุงเงิน ร้านค้าเราชนะ สรุปขั้นตอนรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ เช็กได้ที่นี่

ร้านรวงพวกเราชนะ ที่ลงทะเบียนร่วมโครงการพวกเราชนะ ที่เว็บ www.พวกเราชนะ.com แล้วก็มีการเปิดใช้งานแอปฯถุงใส่เงิน ส่วนร้านค้าธงฟ้าฯ แล้วก็ร้านรวงในโครงการคนละครึ่ง ที่ปรับปรุงแก้ไข(Update) แอปพลิเคชัน“ถุงใส่เงิน” ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน สามารถรองรับการใช้จ่ายของประชากรผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการพวกเราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้(5 กุมภาพันธ์64) ข้างหลังโครงการพวกเราชนะ เริ่มโอนวงเงินเกื้อหนุนช่วยเหลือค่ายังชีพ ให้แก่ประชากรที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของไวรัสวัววิด-19 กรุ๊ปผู้ถือบัตรผลประโยชน์ที่เมือง งวดแรกปริมาณ ปริมาณ 675 หรือ 700 บาท แล้วแต่กรณีแล้ววันนี้(5 กุมภาพันธ์64) จากนี้จะโอนเงินเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 อาทิตย์ต่อเนื่องกัน

วิธีการใช้แอปฯถุงใส่เงิน เพื่อรับการใช้จ่ายของประชากรผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการพวกเราชนะ มีขั้นตอนกล้วยๆดังนี้
กรรมวิธีรับสิทธิ์พวกเราชนะ กรณีรับจ่ายด้วย บัตรผลประโยชน์ที่เมือง

-เปิดแอปฯถุงใส่เงิน

-เลือกพวกเราชนะ
-เลือกบัตรผลประโยชน์ฯ
-สแกนบัตร
-กำหนดจำนวนเงิน
-ยืนยันการชำระเงิน
-ใส่ PIN หรือสแกนบริเวณใบหน้า

-ทำรายการเสร็จ
กรรมวิธีรับสิทธิ์พวกเราชนะ กรณีรับจ่ายด้วย แอปฯเป๋าตัง

-เปิดแอปฯถุงใส่เงิน

-เลือกพวกเราชนะ
-เลือก เป๋าตัง(G-Wallet)
-กำหนดจำนวนเงิน
-แสดง QR ให้ลูกค้าใช้แอปฯเป๋าตัง สแกน

Default