AIS ผนึก ออมรอน ดัน 5G หนุนยกระดับโรงงานอัจฉริยะ 4.0

AIS ผนึก ออมรอน ดัน 5G หนุนยกระดับโรงงานอัจฉริยะ 4.0

29 ก.ค. 2564 นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร AIS Business กล่าวว่า “จากแผนงานของ AIS ที่มุ่งขยายศักยภาพ 5G เพื่อร่วมยกระดับภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตนั้น

เรายังคงเดินหน้าเชื่อมต่อการทำงานจากภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนสำคัญสำหรับการส่งเสริมการทำงานของภาคอุตสาหกรรมในทุกต้นแบบ โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับผู้ช่วยเหลือที่จะส่งผลให้เกิดความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่าย สู่เป้าหมายที่จะร่วมทำให้ภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งภาคการผลิตมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องจักรกลสำคัญสำหรับการขับเคลื่อน โดยเฉพาะในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดที่ต่างต้องปรับพฤติกรรมให้มีความพร้อม

Default