www.เราชนะ.com ลงทะเบียนพรุ่งนี้!! ต้องเตรียมตัว เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000

www.เราชนะ.com ลงทะเบียนพรุ่งนี้!! ต้องเตรียมตัว เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000

ตรวจตรา www.พวกเราชนะ.com ลงทะเบียนพรุ่งนี้!! จำเป็นต้องเตรียมพร้อม เช็คสิทธิ์ คุณลักษณะ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000 บาท

นับถอยหลัง เปิดลงทะเบียน www.พวกเราชนะ.com เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว ซึ่งแผนการ “พวกเราชนะ” ได้รับความสนใจจากพลเมืองติดตามข่าวข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยหวังจะได้เรื่อง “แจกเงิน” ช่วยเหลือด้วยการลดภาระหน้าที่ค่าครองชีพให้แก่พลเมือง ด้วยเหตุว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 หรือที่เรียกกัน “เงินเยียวยาวัววิด” ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตาม

การแจกเงินตามมาตรการ “พวกเราชนะ” ให้แก่พลเมือง วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท สำหรับมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการคลังจะตรึกตรองจากเรื่องรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมพลเมืองทุกกลุ่มอาชีพ

คุณลักษณะ ลงทะเบียน www.พวกเราชนะ.com

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นด้วยแผนการฯ
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายกล่าวถึงประกันสังคม ทั้งที่มีคุณลักษณะครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับคุณประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นด้วยแผนการฯ
3. ไม่เป็นข้าราชการ บุคลากรราชการ บุคลากร ผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นด้วยแผนการฯ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 ที่พ.ร.บ.วินัยการเงินการเงินของเมือง พ.ศ. 2561
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ปรับปรุงเพิ่มเติมอีก ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นด้วยแผนการฯ
5. ไม่เป็นคนรับเบี้ยบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีปัจจุบัน
7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีปัจจุบัน

กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ เริ่มวันที่ 29 เดือนมกราคม 2564 ผ่านเว็บ www.พวกเราชนะ.com

แนวทางการเข้าไปที่เว็บ www.พวกเราชนะ.com รวมทั้งเริ่มทำการลงทะเบียน “พวกเราชนะ” ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 29 เดือนมกราคม64 ที่มีการแถลงข่าวจากรัฐบาลไปเมื่อไม่กี่วันก่อน โดยคราวนี้จะไม่มีการจำกัดโควต้าปริมาณสิทธิ พลเมืองสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้เรื่อยไม่ต้องรีบ

เมื่อเข้าไปในเว็บแล้วให้กดไปที่ปุ่ม “ลงทะเบียนพวกเราชนะ” แล้วหลังจากนั้นจะมีรายละเอียดของแผนการ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสิทธิ รวมทั้งกติกาต่างๆเกี่ยวกับแผนการพวกเราชนะ รวมทั้งมีช่องให้คลิก “รับรอง”
รวมทั้งไปสู่หน้ารายละเอียดส่วนตัว หน้านี้พลเมืองจำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบบริบรูณ์ ดังเช่นว่า ชื่อ ชื่อสกุล เลขหน้าบัตรประจำตัวประชาชน เลขข้างหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีที่เกิด รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่

www1

www2

www3

www4

www5

www6

www7

www8

www9

www10
หน้าถัดมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะส่งเป็น sms ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ) เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป แล้วระบบจะทำการประมวลผล ให้รอสักครู่ ภายหลังประมวลผลเสร็จ ระบบจะมีใจความขึ้นมาว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” โดยจะดำเนินการตรวจตราคุณลักษณะ ตามเงื่อนไขแผนการ

ถ้าหากเจอปัญหาลงทะเบียน www.พวกเราชนะ.com ถามถึงที่เหมาะ สศค. โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 รวมทั้ง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (1 วัน)

Default